Forældre og Familie

Samarbejdet med den unges forældre og familie er vigtigt

På Nexus har samarbejdet med den unges familie stor betydning, idet familien under anbringelsen fortsat spiller en afgørende rolle for den unges udvikling og trivsel. Nexus understøtter en jævnlig og kontinuerlig kontakt mellem den unge og familien, og familien inddrages naturligvis i alle væsentlige beslutninger omkring den unge. 

Vi ønsker, at den unge under sin anbringelse på Nexus fastholder kontakten til sin familie. Derfor tager Nexus’ personale  på hjemmebesøg hos familien med den unge, ligesom vi byder familien velkommen på matriklen. Nexus tilbyder blandt andet, at den unges familie kan overnatte på institutionen i weekenden i vores dertil indrettede familiebolig. På den måde har familien mulighed for kvalitetstid alene med deres søn/datter, samtidig med at der er mulighed for, at Nexus’ pædagogiske personale kan støtte op omkring samværet, såfremt dette er ønsket.

Ud over ovennævnte sker samarbejdet med familien via telefoniske samtaler mellem den unges kontaktpædagog og familien, hvor der sker en løbende opdatering på den unges trivsel og udvikling, og hvor samvær aftales og justeres.

Indskrivning

Når en ung indskrives på Nexus, tager vi voksenansvar for alle de praktiske ting og diverse aftaler sammen med den unge

Læs mere om indskrivning 

Struktur, tryghed og udvikling

Det er vigtigt, at dagligdagen er tryg og struktureret. Det giver den unge mulighed for at udvikle sig, og imødekomme krav og forventninger

Læs mere om struktur, tryghed og udvikling