Nexus' miljøterapeutiske behandlingskoncept

  • ""
Det miljøterapeutiske behandlingskoncept danner grundlag for de samlede indsatser omkring en given ung

Nexus skal løse både en samfundsmæssig, opdragelsesmæssig-, udviklingsmæssig- og dannelsesmæssig opgave, hvilket fordrer, at der arbejdes hele vejen rundt om den unge. 

Med de vanskeligheder, som målgruppen ofte har, eksempelvis tendens til kriminalitet, diagnoser, misbrug, manglende sundhed og manglende evne til affektregulering og mentalisering, er det derfor nødvendigt at favne bredt i behandlingsarbejdet. 

Ovenstående model illustrerer behandlingsindsatsen og uddybes på de følgende faner.