Information om Nexus til sagsbehandlere

  • ""
Visitation og takster

Visitation

Visitationen af unge til Nexus foregår gennem Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU) i Københavns Kommune.

Telefon: 5183 8047 eller 3317 3073

Mailadresse: SOFKPCUKU-Visitation@sof.kk.dk

Takster

  • For oplysning om takster - kontakt Nexus eller visitationskoordinatoren i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge.

Takster for intern skole

  • For anbringelser fra Københavns Kommune finansieres den interne skole af Børne- og Ungdomsforvaltningen.
  • For anbringelser fra andre kommuner udfærdiges en særskilt plan for dækning af skoleudgifter.

Hvis du vil vide mere

Hvis du ønsker at få mere at vide om Nexus, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere, aftale et møde eller arrangere en rundvisning. Det er også muligt at booke os til at komme ud og fortælle om Nexus; om vores institution, behandlingskoncept, tilbud til de unge, og hvad der derudover måtte være relevant for netop jer.